Sunday, 17 June 2012

MENTERA

DEFINISI MENTERA

Kata-kata yang diucapkan untuk mendapatkan sesuatu dengan kuasa ghaib (melalui mimpi). Jampi ialah kata-kata tertentu yang diucapkan untuk mendapatkan kasaktian (seperti menyembuhkan penyakit dan sebagainya). Mantera juga diberikan pengertian sebagai ungkapan kata-kata yang digunakan pawang dan bomoh Melayu dalam upacara –upacara yang mempunyai berbagai ragam maksud dari segi kepercayaan lama seperti digunakan dalam doa dan pendinding keselamatan daripada segala bencana iaitu digunakan dalam upacara-uparaca ritual, pemujaan, kepada penunggu dan semangat juga dalam kerja-kerja bersangkut paut dengan pertanian dan menangkap ikan (supaya menjauhkan bala dan kerosakkan segala bencana).

FUNGSI/PERANAN MENTERA

 1. dijadikan sebagai,pemanis,pengasih dan pembenci.
 2. Menyembuhkan penyakit dan menghalau makhluk halus yang dipercayai sesuatu tempat atau yang menggangu kehidupan seseorang dan masyarakat.
 3. mantera digunakan dalam upacara-upacara seperti adat istiadat.

CIRI/BENTUK MENTERA

 • ia terdiri daripada beberapa rangka yan beirama
 • kandungannya mempunyai kaitan dengan kuasa ghaib
 • ia diamalkan dengan mempunyai matlamat tertentu 
 • ia diwarisi daripada perguruan atau melalui cara ghaib seperti menurun atau mimpi
 • biasanya memerlukan pengamalnya yakin bersungguh-sungguh,dan sekiranya pengamalnya berasa kurang keyakinan,ia akan menjadi tawar dan tidak bekesan
 • dari segi bentuk pula
 1. bentuk bebas atau tidak terikat
 2. jumlah baris dalam satu rangkap adalah bebas atau tidak tetap
 3. jumlah rangkap bagi satu-satu mantera juga adalah bebas
 4. rima akhir baris adalah bebas iaitu tidak ada skema rima yang tertentu
 • dari segi isi

 1. mengandungi pengucapan dan doa yang penuh dengan kata-kata pujian dengan tujuan membawa keuntungan dan menjauhkan bencana
 2. mengandungi unsur-unsur atau ungkapan magis yang digunakan dalam upacara-upacara tertentu serta bersifat kudus atau menyelami soal-soal kebatinan

 • dari segi bahasa

 1. mengandungi kata-kata yang dapat memberi kesan gambaran(imej) yang tertentu seperti gambaran alamsemulajadi ,benda-benda,tingkah laku atau perbuatan,perasaan atau sentuhan,bunyi atau pendengaran
 2. kaya dengan bahasa perbandingan ,kata-kata pengulangan,kata-kata kiasan atau kiasan bahasa dan metafora 



JENIS-JENIS MENTERA

 • mentera pakaian diri
 • mentera perubatan
 • mentera pendinding
 • mentera upacara tertentu
 • mentera pembinasaan bagi melakukan sesuatu perkara terhadap musuh

CONTOH MENTERA

c. Mantra Kuat Tenaga

Bismillahirrahmanirrohim
Hai besi bangunlah engkau si raja besi
Yang bernama si ganda bisa
Engkau duduk di kepala jantungku
Bersandar di tiang arasy
Kuminta tinggalkan insanku
Kuminta rendah insan sekalian
Berkat aku memakai wujud kodrat sayyidina ali
Bujur lalu melintang patah
Lalu juga kehendak Allah
Berkat lailaha illallah
Muhammadarrasulullah



No comments:

Post a Comment